Tjenester & Priser

Priser hos fastlegen
gjeldende fra 1. juli 2023 – 30. juni 2024

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlagetKroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt179/301
Sykebesøk på dagtid/kveld240/384
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk56/41
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud64
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver64
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 62

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlagetKroner
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen127
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.75
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.113
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.161
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.219
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist193/313
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende detteEtter kostnad

Har du frikort? Du må huske å melde fra til klinikken. Vær oppmerksom på at ikke alle utgifter dekkes av frikortet, eksempelvis materiell og attester. Har du mottatt faktura selv om du har frikort, må denne betales og du får tilbake grunnbeløpet fra Helfo. Vis frikortet neste gang du kommer på time så vi får registrert det.

Du får frikort for helsetjenester innen tre uker når du har betalt over 3040 kroner i egenandeler i 2023. Frikort og vedtaksbrevet finner du når du logger deg inn på helsenorge.no.